2007 birželio 15
Nr. 11
PDF formuotė, 277kb

  Šiame numeryje:  
Bažnyčia Lietuvoje

  • Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Vilniaus arkivyskupijoje ir Panevėžio vyskupijoje
  • Konferencija apie mokymo įstaigų dalyvavimą Katalikų Bažnyčios misijoje
  • Bažnytinio paveldo muziejaus paroda
  • Šiaulių vyskupijos dešimtmečiui artėjant
  • Tarptautinis jaunimo festivalis Pažaislyje
  • Paminėta kunigystės sukaktis
  • Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
  • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
  • Šv. Teresėlės relikvijų Šiaulių vyskupijoje belaukiant
  • Renginiai Vilniaus kunigų seminarijoje
  • Altoriaus konsekracija Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje
  • Jaunimo dienos Lazdijų dekanate
  • Jaunimo dienos Kaišiadorių dekanate
  • Chorų šventė Kretingoje
  • Marijos paveikslo viešnagė Raseiniuose
  • Kolpingo diena Kaune
  • Poezijos pavasarėlis Tabariškėse
  • Keliais žodžiais

Homilijos

Bažnyčios dokumentai

  • Tarptautinė teologijos komisija. „Išganymo viltis be Krikšto mirusiems kūdikiams“(tęsinys)

Bažnyčia pasaulyje

  • Keturi nauji šventieji
  • Benediktas XVI: nuolankiai priimti Bažnyčios silpnybes
  • Popiežius kalbėjo apie darbą
  • Per Sekmines popiežius priminė misijų užduotį
  • Pasaulio misijų diena
  • Kardinolas Bertone pabrėžė, jog paskelbtos visos Fatimos paslaptys
 

© „Bažnyčios žinios“