„Bažnyčiosžinios“. 2003 kovo 14, Nr. 5. <<< atgalį numerio turinį


Keliais žodžiais

Alytus. Vasario 16 d. įvyko pirmasis Tarptautinės veikliųjų vyrų bendrijos Alytaus skyriaus susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 30 vyrų. Svečiai iš Kauno papasakojo Tarptautinės veikliųjų vyrų bendrijos atsiradimo istoriją ir supažindino su jos veikla pasaulyje ir Lietuvoje, gausiai liudijo Dievo veikimą savo gyvenime. Buvo meldžiama Šventosios Dvasios išliejimo, dvasinio ir fizinio išgydymo, dvasininkų tarnavimo. Prie arbatos puodelio kauniečiai pasidalijo praktiniais patarimais apie bendrijos skyriaus steigimo tvarką, organizacinę struktūrą bei veiklą. Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas maloniai sutiko leisti nuolat naudotis parapijos namų patalpomis bendrijos narių susirinkimams, kurie atviri visiems vyrams.

Josvainiai. Vasario 23 d. Josvainių parapijos bažnyčioje buvo meldžiamasi už aktyviausių parapijos tikinčiųjų ir klebono Renaldo Šumbrauskio iniciatyva naujai įsikūrusį Josvainių bendruomenės centrą: valdybą, narius, už gražias idėjas, mintis ir būsimus darbus miestelio labui. Šv. Mišias aukojo kun. P. Petraitis, giedojo Anykščių šv. Mato bažnyčios kamerinis choras. Po Mišių mokyklos salėje vyko Josvainių bendruomenės centro renginys „Viskas prasideda nuo žmonių iniciatyvos”.
-krš-

Klaipėda. Vasario 26 d. Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje apie karmelitų dvasingumą pasakojo tėvai karmelitai iš Anglijos ir Airijos: Michaelis O’Neillas, Johnas Keatingas, Johanesas ir brolis Damianas Christopheris Cassidy. Gausiai susirinkę žmonės domėjosi šios senos vienuolijos istorija ir veikla krikščioniškame pasaulyje.

Vasario 28 d. vakarą Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje maldos vigilija ir Švenčiausiojo Sakramento naktine adoracija prasidėjo antroji programos „Atgaivink” pakopa. Šešias savaites parapijiečiai mąstys apie ryžtą būti Dievo vaikais, kaip įveikti nuodėmės žabangas, siekti Dievo meilės ir gerumo, apsispręsti ir patirti Dievo artumą ir niekada nebijoti atsinaujinimo dvasiniame ir fiziniame gyvenime.

-dm-

Balninkai. Kovo 2 dieną Šv. Stanislovo bažnyčioje buvo aukojamos Mišios už ilgametį šios bažnyčios kleboną kunigą Joną Girdzevičių. Mišių metu kunigas Rimantas Laniauskas išsamiau papasakojo apie šio kunigo asmenybę. Už kunigą Joną Girdzevičių buvo meldžiamasi ir Ukmergės šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje, kur jis praleido paskutinius savo gyvenimo metus.

Kazlų Rūda. Kovo 2 d. į Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje kun. A. Sederevičiaus iniciatyva aukotas vaikų ir jaunimo Mišias susirinko gausus būrys pavasariškai nusiteikusių parapijiečių. Mišiose dalyvavo Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos jaunųjų giesmininkų ir Kazlų Rūdos parapijos vaikų ansambliai.

-vf-

© „Bažnyčios žinios“