„Bažnyčiosžinios“. 2003 kovo 14, Nr. 5. <<< atgalį numerio turinį


Katalikų tikybos mokytojų pasirengimo dalyko atestacijai sesija

Vasario 20–21 d. Kaune vykusioje katalikų tikybos mokytojų pasirengimo dalyko atestacijai sesijoje dalyvavo 73 mokytojai iš visų Lietuvos vyskupijų. Gausiausiai jų atvyko iš Vilniaus arkivyskupijos bei Telšių vyskupijos. Sesijos dalyviai, besirengiantys atestuotis tikybos vyr. mokytojo kategorijai, klausėsi VDU dėstytojo eduk. mgr. Eugenijus Danilevičiaus paskaitų apie pedagogikos naujoves. Apibūdinęs asmenybės struktūrinius modelius ir jais atskleidęs personalistinį požiūrį į žmogų, lektorius pristatė problemų sprendimu pagrįstą mokymo(si) metodą. Mokytojai praktiškai pamėgino pritaikyti jį analizuodami prelegento pasiūlytą situaciją.

Leidybos ir informacijos centro „Už gyvybę” direktorė eduk. mgr. Birutė Obelenienė savo paskaitoje analizavo Lietuvos švietimo sistemoje vyraujančią lytinio švietimo ir lytiškumo ugdymo priešpriešą. Klausytojai, kuriems prelegentė atskleidė sąvokų „švietimas” ir „ugdymas” skirtingumą, turėjo galimybę šią priešpriešą paanalizuoti dabar mokyklose naudojamose mokymo priemonėse (tikybos, etikos, biologijos vadovėliuose), pasimokyti taip kreipti mokomąją medžiagą, kad ji ugdytų asmenybę ir teisingą savo lytiškumo suvokimą, bet ne teiktų vien lytinio švietimo žinias.

Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo ryšio gynėja ses. lic. Lina Striokaitė šioje sesijoje supažindino mokytojus su homoseksualumo ir pedofilijos psichologiniais, teisiniais, pastoraciniais aspektais, o VDU dėstytojas kun. lic. Kęstutis Kėvalas pateikė moralinės teologijos argumentus, kodėl homoseksuali santuoka nėra šeima. Šiandieninėje visuomenėje gyvai svarstomi homoseksualumo, pedofilijos reiškiniai, jaunimo iššūkiai „nustatinėjant” savo lytiškumo pakraipą reikalauja žinių ir aktyvios mokytojo pozicijos, tad minėtos paskaitos klausytojų buvo ypač gyvai išklausytos.

Katalikų tikybos dalyko įskaita vyks Kaune kovo 27 d. ir lapkričio 27 d. Sesijos dalyviai rengsis jai remdamiesi paskaitų medžiaga ir prelegentų rekomenduota literatūra.

-kvb-

© „Bažnyčios žinios“