Vyskupas Juozas Žemaitis MIC Lenkijos Vyskupų Konferencijos sesijoje
 

Gegužės 1–2 d. Varšuvoje vyko 331 plenarinė Lenkijos Vyskupų Konferencijos sesija, kurioje dalyvavo 90 Lenkijos vyskupų, taip pat atstovai iš 17 Europos kraštų vyskupų konferencijų. Lietuvai atstovavo Ad hoc komisijos ryšiams su Lenkijos Vyskupų Konferencija pirmininkas, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC. Sesijoje kalbėta apie Lenkijos jaunimo religingumą bei socialines problemas, lyginant su kitų Europos šalių patirtimi. Svečiai iš įvairių Europos šalių papasakojo apie Bažnyčios padėtį savo kraštuose.

Vyskupas Juozas Žemaitis kalbėjo apie Bažnyčios žaizdas komunistinės diktatūros laikotarpiu, lygindamas Lietuvos ir Lenkijos patirtį. „Tais sunkiais metais mus stiprino Lenkijos dvasios milžinų, kardinolų Višinskio ir Vojtylos pavyzdys”, – sakė vyskupas J. Žemaitis. Jis taip pat priminė, jog Lenkijos episkopato iniciatyva buvo sudaryta Lenkijos ir Lietuvos vyskupų bei kunigų Ad hoc komisija, kurios tikslas dalytis sielovados patirtimi. Vilkaviškio vyskupas padėkojo buvusiam Elko vyskupui, dabartiniam Balstogės arkivyskupui Wojciechui Ziembai už nuoširdų rūpinimąsi Elko vyskupijos teritorijoje gyvenančiais lietuviais, taip pat jo įpėdiniui, Elko vyskupui Edwardui Samseliui už rodomą palankumą lietuviams. Vyskupas Žemaitis pasidžiaugė gerais Lietuvos ir Lenkijos santykiais integruojantis į NATO ir Europos Sąjungą. Drauge jis išreiškė nerimą dėl didėjančio „mirties kultūros” antplūdžio iš Vakarų šalių. „Kviečiu drauge kurti veiksmingas evangelizacijos ir katechizacijos programas, kurios padėtų mūsų tautoms, turinčioms gilias katalikiškas tradicijas, perduoti gilų ir sąmoningą tikėjimą gyvenantiems ir gyvensiantiems trečiajame krikščionybės tūkstantmetyje”, – ragino ganytojas.

-Vk-