Bažnyčia neprieštarauja genetikos tyrinėjimams
 

(CRTN, KAP) Popiežiškosios gyvybės akademijos viceprezidentas vyskupas Elio Sgreccia interviu Vatikano radijui atmetė priekaištus, esą Bažnyčia priešinga tyrinėjimams bei pažangai genetikos srityje. Iškilus Vatikano bioetikos ekspertas pakartotinai teigė, jog Bažnyčia remia mokslo tyrinėjimus, nes Dievas pavedė žmogui dalyvauti kūrimo darbe. Tačiau jis drauge pabrėžė, kad moksliniai tyrimai, kaip ir visa žmogaus veikla, privalo atsižvelgti į žmogiškąjį orumą.

Anot vyskupo E. Sgreccia, Bažnyčia nepritaria klonavimui ir embrionų naikinimui tyrinėjimo tikslais ne dėl religinių, bet dėl visiškai racionalių priežasčių. Šio atmetimo priežastis yra pagarba žmogiškajam individui visais jo gyvenimo raidos etapais. Bažnyčia pritaria kamieninių ląstelių tyrinėjimams, jei jie atliekami naudojant jau gimusių žmonių audinius. Akademija nepritaria, kad kamieninių ląstelių tyrimams būtų naudojami embrionai. Vyskupas E. Sgreccia taip pat teigė, kad Popiežiškoji gyvybės akademija iš principo neprieštarauja, jog gyvūnams ir augalams būtų taikomi biotechniniai metodai. Tačiau akademija tokiu atveju reikalauja ypač nuodugniai apsvarstyti rizikos galimybę aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vyskupas E. Sgreccia, atsakydamas į kitus interviu klausimus, atrėmė kai kurių italų mokslininkų priekaištus, esą dėl „fundamentalistinių” žaliųjų ir Katalikų Bažnyčios nuostatų Italija atsilieka nuo kitų šalių genetikos tyrinėjimų srityje. Dėl to anksčiau Romoje vyko mokslininkų demonstracijos, kurių metu reikalauta didesnės tyrinėjimų laisvės.