Įšventinimas
 

Sausio 14 d. Kauno arkikatedroje arkiv. S. Tamkevičius SJ diakonu įšventino Rimantą Laniauską. Naujasis diakonas paskirtas tarnauti į Ukmergę.

-Kn-