„Gyvybės versmės” veikla
 

Per vasario 22 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre surengtą „Gyvybės draugų” klubo lankytojų susitikimą krikščioniško reabilitacijos centro „Gyvybės versmė” įkūrėja ir direktorė S. Palionienė šio klubo narius supažindino su jos vadovaujamo centro veikla. 1995 m. savo veiklą pradėjęs centras, pasivadinęs „Mažoji Samarija”, 2000-aisiais Kauno m. savivaldybėje buvo įregistruotas kaip viešoji įstaiga „Gyvybės versmė”. Tai krikščioniškas reabilitacijos centras moterims, kurios, pajutusios savo žmogiškąją vertę, Dievo padedamos nori ištrūkti iš narkotikų ar alkoholio priklausomybės ir grįžti į šeimas. Centre moterims teikiama dvasinė ir materialinė parama. Tačiau, anot centro vadovės, ypač akcentuojamas dvasinis pradmuo. „Dievo meilė ir gailestingumas stipresnis už žmogiškąją meilę. Dievui įmanoma tai, kas žmogaus jėgomis nepadaroma”, – sakė prelegentė, savo paties papasakota gyvenimo istorija paliudydama dieviškos meilės ir Dievo žodžio svarbą. S. Palionienės teigimu, per penkerius metus centras padėjo 45 moterims sugrįžti į visavertį gyvenimą. Centro darbuotojai stengiasi sukurti šeimyninę atmosferą, padėti moterims susirasti darbą, įsigyti specialybę, mokytis gyventi pripažįstant savo problemas. Reabilitacijos trukmė labai įvairi: nuo vienerių iki trejų metų. „Gyvybės versmė” bendradarbiauja su psichologinėmis tarnybomis, medicinos įstaigomis, teisinėmis institucijomis.

-jp-