Katalikų pedagogų žurnalo „Žodžio versmės“ (buvęs „Sėjėjas“)
šių metų pirmasis numeris skirtas Eucharistijos temai.
 

Žurnale trumpai pristatoma, kas yra Eucharistiniai kongresai, apžvelgiama Tarptautinių Eucharistinių
kongresų istorija, taip pat rašoma apie bendruomenės evangelizaciją Eucharistijos liturgijoje,
pateikiama Švč. Sakramento slėpinį vaikams aiškinanti pasaka.

Žurnalą numatoma leisti kas antrą mėnesį. Kitas numeris bus skirtas Biblijos temai.