Pašvęstojo gyvenimo dienos Romoje
 

(CRTN, KAP) Sausio 31 – vasario  2 d. minėtas „Pašvęstojo gyvenimo jubiliejus”. Sausio 31 d. apie 10 tūkstančių pašvęstojo gyvenimo asmenų, apaštališkojo gyvenimo draugijų narių Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje naujai šventė savo pašaukimą, klausėsi liudijimų, dalyvavo susitaikinimo pamaldose. Vasario 2 d. Mišios Šv. Petro aikštėje buvo tris dienas trukusių jubiliejinių pašvęstojo gyvenimo iškilmių kulminacija. Kadangi į iškilmes susirinko beveik dvigubai daugiau vienuolių nei tikėtasi, Mišias teko švęsti ne šv. Petro bazilikoje, bet aikštėje. Iškilmė prasidėjo žvakių procesija. Beveik 30 tūkstančių į Šv. Petro aikštę susirinkusių vienuolių popiežius paragino ir trečiajame tūkstantmetyje ištikimai laikytis pasirinkto Dievui pašvęstojo gyvenimo kelio. Šventasis Tėvas sakė, kad neturto, skaistybės ir klusnumo įžadai yra žinia pasauliui apie galutinį žmogaus pašaukimą. Šis pašaukimas anaiptol nereiškia žmogaus nuskurdinimo, priešingai, jis išlaisvina žmogų ir leidžia visapusiškai išskleisti jo vidinį potencialą. Popiežius priminė daugelį vienuolių, kurie, dažnai nepaisydami sunkių sąlygų, įsipareigoja tarnauti vargingiausiems ir atstumtiems broliams, o ypač tuos, kurie užmokėjo už šį tarnavimą savo gyvybe. Drauge Šventasis Tėvas padėkojo kontempliatyviosioms vienuolijoms, atsidedančioms vien maldai. Anot popiežiaus, jų garbinimo giesmė aidu atsilieps pasaulio širdyje. Jis taip paragino vienuolijas nuolat melsti, kad tarp jaunų žmonių kiltų naujų pašaukimų.

Katalikų Bažnyčioje šiuo metu yra apie milijonas vienuolių – iš jų daugiau kaip 800 tūkstančių moterų. Nors vienuolių Europoje ir Šiaurės Amerikoje nuo septintojo dešimtmečio nuolat mažėja, užtat vienuolijų gausėja Azijoje ir Afrikoje. Čia daug pašaukimų ne tik į veikliąsias, bet taip pat į kontempliatyviąsias vienuolijas. Pavyzdžiui, Azijoje šiuo metu amžiniesiems įžadams įvairiose vienuolijose rengiasi daugiau kaip 7 tūkstančiai vienuolių (tai beveik dvigubai daugiau negu Europoje). Anot žinių agentūros Fides, 1999 m. pasaulyje už tikėjimą žuvo 31 pašvęstojo gyvenimo asmuo.