Kaune paminėtas filosofas gydytojas Albertas Šveiceris (1875–1965)
 

Vasario 4 d. Kauno medicinos universiteto (KMU) Kardiologijos institute vyko konferencija „Albertas Šveiceris ir XXI amžiaus medicina” garsiojo XIX a. pabaigos – XX a. pradžios filosofo ir mediko Alberto Šveicerio 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijoje ypač akcentuota A. Šveicerio pagarba gyvybei. Viena iš konferencijos prelegenčių, Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijos pirmininkė gyd. A. Šaulauskienė pranešime „Žmogaus gyvybės orumo ir sakralumo išsaugojimas tūkstantmečių sandūroje” apibrėžė žmogaus gyvybės vertės ištakas, būtent jos sakralumą ir šventumą, bandydama atskleisti žmogaus orumo apsaugos būtinybę trečiojo tūkstantmečio priešaušryje remiantis krikščioniškąja pasaulėžiūra. Anot prelegentės, žmogaus gyvybė yra šventa ir neliečiama, žmogaus orumas gerbtinas nuo jo prasidėjimo momento iki natūralios mirties, svarbiausia prigimtinė žmogaus treisė – būti natūraliai pradėtam, saugiai išnešiotam motinos įsčiose, gimti, gyventi ir natūraliai mirti. Taigi būtina mokytis gerbti žmogaus orumą ir ugdyti atsakomybės pajautą už kiekvieną žmogiškąją būtybę. Kun. S. Pranskūnas, dalijęsis mintimis apie gyvybės dvasinių savybių reikšmę žmogaus bei visuomenės gyvenime, pabrėžė dvasinės patirties svarbą ieškant atsako į gyvybės išsaugojimo klausimus.

Konferencijoje, kuri vyko vadovaujantis A. Šveicerio šūkiu: „Gėris – tai, kas skatina saugoti ir puoselėti gyvybę”, perskaityta apie 20 pranešimų. Apžvelgdamas konferencijos darbą KMU rektorius V. Grabauskas atkreipė dėmesį, kad gėriui plisti reikia nuolatinių visų pastangų ir atsakomybės. Juolab šiandien, kai įvairių technologijų pažangos sūkuryje užmirštama pagarba gyvybei. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su Jono Pauliaus II laiško, skirto šių metų Pasaulinei ligonių dienai, ištraukomis.

-jp-