Tikėjimo ir šviesos  bendruomenių narių susitikimas Panevėžyje
 

Vasario 5 d. Panevėžyje susirinko per pusantro šimto Tikėjimo ir šviesos bendruomenės narių iš visos Lietuvos: trys bendruomenės iš Vilniaus, dvi iš Kauno, po vieną iš Kretingos, Marijampolės ir Panevėžio. Susitikime dalyvavo Tikėjimo ir šviesos bendruomenes Lietuvoje globojantis arkivyskupas A. J. Bačkis, taip pat Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas bei katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius.

Tikėjimo ir šviesos bendruomenės vienija šeimas, turinčias protiškai neįgalių asmenų, ir jų draugus, daugiausia – jaunus. Lietuvoje pirmoji bendruomenė įsikūrė prieš devynerius metus Vilniuje.

Viso pasaulio Tikėjimo ir šviesos bendruomenės Grabnyčias yra pasirinkusios savo liturgine švente ir kasmet švenčia Šviesos – Kristaus, kaip pasaulio Šviesos, paaukojimo šventykloje – šventę. Lietuvoje jau tapo tradicija, kad šios šventės proga susitinka visų mūsų šalyje esančių bendruomenių nariai. Ankstesniais metais šie susitikimai vykdavo Vilniuje ir Kaune, praėjusiais metais bendruomenės susitiko Kretingoje, o šiemet buvo nuspręsta vykti į Panevėžį, kur dar tik pradeda kurtis maža, bet stipri bendruomenė. Pradėdamas susitikimą, taip pat per šv. Mišias katedroje arkivyskupas A. J. Bačkis keletą kartų pabrėžė, jog protiškai neįgalūs žmonės, jų tėvai bei draugai yra ypač brangūs Kristui ir reikalingi Bažnyčiai. Vyskupas J. Preikšas taip pat pasidžiaugė susirinkusiais, linkėjo jiems stiprybės ir Dievo palaimos bei kvietė dar ne sykį apsilankyti Aukštaitijos sostinėje.

Praėjusiais metais Tikėjimo ir šviesos bendruomenių Lietuvoje pastangomis lietuvių kalba buvo išleista pirmoji Tikėjimo ir šviesos ir Arkos bendruomenių įkūrėjo Jean’o Vanier knyga „Bendruomenė: švęsti ir atleisti”, kurios išleidimą parėmė Phare demokratinės plėtros fondas. Šiuo metu rengiama antroji J. Vanier knyga.

-dch-