į pradžią
 
Religija mokyklose
  Religinis ugdymas mokykloje
  Katalikiškosios mokyklos
 
Katalikiškosios mokyklos

Privačiose katalikų ir katalikiškosios dvasios mokyklose mokosi mažiau negu 1 proc. visų Lietuvos moksleivių. 2005 m. Lietuvoje buvo tik trys privačios katalikiškosios mokyklos. Be jų, veikė 20 vidurinių ir 10 pradinių katalikiškosios krypties mokyklų, taip pat keletas katalikiškosios pakraipos vaikų darželių. Minėtų katalikiškosios dvasios mokyklų juridinis statusas buvo įvairus. Kai kurios įkurtos kelių steigėjų: parapijos ar vienuolijos ir savivaldybės ar valstybės institucijos. 2000 m. birželio 13 d. Konstitucinio teismo nutarimas pripažino teisę kurti dviejų steigėjų mokyklas. Tačiau toks statusas nesuteikia galimybių burti katalikiškų nuostatų pedagogų kolektyvą ir garantuoti visuminį katalikišką ugdymą.

Katalikiškosios dvasios ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai 1995 m. susibūrė į Lietuvos katalikiškų mokyklų pedagogų asociaciją. 1999 m. šiose ugdymo įstaigose besimokančių mokinių tėvai įkūrė Katalikų tėvų asociaciją.

Lietuvos Katalikiškų mokyklų pedagogų asociacija

Adresas:
Rotušės a. 9
LT-44280 Kaunas

Tel. (37) 20 68 02
Faks. (37) 42 30 98

El. paštas: kmasociacija@lcn.lt

 
atnaujinta 2005 -0 3- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt