į pradžią
 
Kiti švietimo ir mokslo institutai
  LKMA
  VU RSTC
  VDU SDI
  Religijos studijų kolegija
 
Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras

Adresas:
Universiteto g. 3–38 aud.
Vilniaus Universitetas
Centriniai Rūmai
LT-01513 Vilnius

Tel./faks. (5) 268 71 62

El. paštas: rstc@rstc.vu.lt
Svetainė internete: www.rstc.vu.lt

Vedėja – doc. dr. Rita ŠERPYTYTĖ, el. paštas: rita.serpytyte@rstc.vu.lt

Istorija

Religijos studijų ir tyrimų centras (RSTC) buvo įkurtas 1992m. pabaigoje kaip tarpdalykinė ir tarpfakultetinė studijų ir mokslo tiriamojo darbo struktūra. Centras įkurtas siekiant akademiniu lygiu puoselėti ir ugdyti krikščionišką kultūrinę tradiciją ir tirti Lietuvos religinę tikrovę, skatinti dialogą tarp religinės ir sekuliarios kultūrų.

Nuo pat įkūrimo iki 1999m. pavasario RSTC vadovavo doc. dr. I. E. Laumenskaitė. Metus centro vadove buvo dr. I. Vaišvilaitė. Nuo 2000 m. RSTC vadovauja doc. dr. R. Šerpytytė.

Studijos

Šiuo metu RSTC vykdo akademinę magistrantūros religijos studijų programą, teikia religijos mokslų magistro vardą, skelbia viešas paskaitas Vilniaus Universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų studentams. Akademiniai kursai vyksta religijos filosofijos, biblistikos, teologijos ir Bažnyčios istorijos, socialinių mokslų (religijų istorijos, religijotyros, religijos psichologijos ir sociologijos) ir religijos bei kultūros srityse. Centre paskaitas skaito tiek Lietuvos, tiek užsienio dėstytojai. Glaudžiausius kontaktus RSTC palaiko su dėstytojais iš Austrijos, Vokietijos bei JAV. Kasmet į RSTC priimama apie 10 studentų. Šiuo metu RSTC studijuoja 17 magistrantų. RSTC kol kas vykdo tik magistrantūros studijų programą, tačiau ateityje planuojama įvesti ir bakalaurines studijas.

Mokslinė veikla

Svarbi RSTC veiklos kryptis viešų paskaitų (paprastai jas skaito žymūs specialistai iš užsienio) bei mokslinių konferencijų organizavimas. Pavyzdžiui, 2000 metų rugsėjo mėnesį dvi viešas paskaitas RSTC skaitė viena žymiausių pasaulyje religijos sociologių Eileen Barker. Paskaitų tema – mokslinių religijos studijų galimybė bei naujųjų religijnių judėjimų sociologinės charakteristikos. 1999 metų spalio mėnesį Vilniaus Universitete vyko RSTC organizuota tarptautinė konferencija – „Subsidiarumo principas pokomunistinėje visuomenėje“. Konferencijoje dalyvavo 5 Europos valstybių atstovai, sveikinimo žodį tarė LR Prezidentas V.Adamkus.

RSTC orientuojasi ne tik į akademinę veiklą, bet taip pat vykdo unikalius mokslinius tyrimus. Nuo pat RSTC įsikūrimo, RSTC atstovai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Žymiausi – Tarptautinis projektas “Aufbruch“, kuriame dalyvavo net dešimt Vidurio ir Rytų Europos šalių. Projekto metu įvairiais pjūviais bandytas tirti religinis gyvenimas sovietmečiu bei transformacijos laikotarpiu. Projektas tęsėsi ketverius metus ir buvo užbaigtas 2000 metais. Kitas labai svarbus tarptautinis mokslinis projektas vykdytas Osnabrueko universiteto iniciatyva – “Bažnyčios vaidmuo pokomunistinių transformacijų procesuose”. Šio projekto metu buvo nagrinėjama dabartinė Katalikų Bažnyčios situacija pokomunistinėse visuomenėse, analizuojamas jos vaidmuo transformacijos procesuose.

Nuo 2001 m. RSTC vykdo mokslinį projektą „Religija ir kultūra“. Kasmetinis baigiamasis projekto vykdymo etapas yra RSTC organizuojamos konferencijos „Religija ir kultūra“.

Studijų ir mokslo bazė

Religijos studijų ir tyrimų centras veikia vienoje iš centrinių Vilniaus Universiteto rūmų auditorijų (38 aud.), kurioje yra video-audio aparatūra, televizorius, kopijavimo – dauginimo aparatūra. Toje pačioje auditorijoje veikia biblioteka, kurioje sukaupta apie 7 tūkstančius knygų.

 
atnaujinta 2005 -0 3- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt