į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (Kaunas, 2003 03 14)

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriato pranešimas spaudai

2003 m. kovo 15 d., (šeštadienis). – 2003 m. kovo 14 dieną, penktadienį, Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos vyskupai ir Apaštalinio Sosto atstovas Baltijos valstybėms, arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen.

Visą dieną trukusio posėdžio pradžioje apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen Lietuvos vyskupams perdavė Šventojo Sosto sekretoriaus ryšiams su valstybėmis arkivyskupo Jean – Louis Tauran padėką už jo priėmimą Lietuvoje ir įvykusį vizitą, kurio metu Šventojo Sosto atstovas galėjo geriau pajausti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ir visos šalies visuomenės gyvenimo pulsą. Vatikano sekretorius ryšiams su valstybėmis per apaštališkąjį nuncijų padėkojo už Lietuvos atstovų išsakytas mintis ir pažadą aktyviau ugdyti ir ginti krikščioniškąsias vertybes Lietuvoje ir Europoje.

Lietuvos vyskupai posėdžio metu pritarė Liturgijos komisijos parengtam Laidotuvių apeigyno projektui, kuris dabar bus pasiųstas į Vatikaną aprobavimui. Ateityje šis apeigynas pakeis ilgus dešimtmečius galiojusį ankstesnįjį laidotuvių apeigų liturgijos leidinį.

Penktadienį taip pat buvo aptartos galimybės plėtoti ir skatinti katalikišką žiniasklaidą, atkreiptas dėmesys į Vyskupų Konferencijos Visuomenės informavimo priemonių veiklą. Lietuvos vyskupai pritarė teiginiui, kad šiandien šalyje yra jaučiamas katalikiškos žiniasklaidos plėtojamos minties trūkumas. Buvo aptartos galimybės kaip vyskupai kartu su kunigais galėtų aktyviau prisidėti katalikiškos spaudos skatinime. Pasikonsultavusi su kunigais, Lietuvos Vyskupų konferencijos Visuomenės informavimo priemonių komisija vėliau svarstys konkrečius būdus ir galimybes sustiprinti katalikišką periodinę spaudą.

Lietuvos vyskupai atsižvelgė į seminarijų rektorių siūlymą ir nutarė pailginti pasirengimo kunigystei laikotarpį papildomais parengiamaisiais metais. Kad studijuoti į seminarijas ateitų tik savo misiją ir pašaukimą gerai suprantantys jaunuoliai, nutarta nuo šio rudens visų seminarijų studijų programą papildyti visiems privalomu propedeutiniu kursu. Šio kurso metu į seminarijas stojantiems jaunuoliams bus sudarytos sąlygos ištirti savo pašaukimą, geriau suprasti kunigo misiją šiandieniniame pasaulyje, sustiprėti dvasiškai ir savo mąstyme įtvirtinti krikščioniškąsias ir pilietines vertybes.

Vyskupai atsižvelgė į užsienyje gyvenančių lietuvių ir vyskupo Pauliaus Baltakio prašymą stiprinti pastoraciją kitose šalyse gyvuojančiose lietuvių bendruomenėse. Posėdžio metu kalbėta apie galimybę, kad Lietuvos Vyskupų Konferencija rūpintųsi užsienyje gyvenančių lietuvių pastoracija paskirdama vieną arba du kunigus, tiesiogiai atsakingus už ganytojiškos veiklos už Lietuvos ribų koordinavimą. Ši galimybė toliau bus aptarta su vyskupu P. Baltakiu ir pristatyta Šventajam Sostui.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje taip pat buvo skirta dėmesio ligonių pastoracijai. Pritarta siūlymui ištirti galimybę prie Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriato įsteigti centrą, kuris būtų tiesiogiai atsakingas už ligonių piligriminių kelionių Lietuvoje ir į užsienio valstybes koordinavimą bei savanorių pagalbininkų parengimą.

Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vadovai aptarė ir kitus tikinčiųjų bendruomenei aktualius klausimus.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis vyks 2003 m. gegužės 28 – 30 dienomis Trinapolio vienuolyne Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt