į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

 Lietuvos Caritas Kreipimasis dėl pagalbos prekybos moterimis aukoms (2005 11 16)

Gerbiamieji klebonai, katechetai, aktyvūs katalikų bendruomenių nariai!

Kreipiamės į jūsų krikščioniškąjį sąmoningumą, kuris įpareigoja mus būti atsakingus už vieni kitų laikinąjį ir amžinąjį likimą, tautų apaštalo šv. Pauliaus žodžiais tariant, „nešioti vieni kitų naštas”. Jau keletas metų palengvėjus kelionių į užsienį sąlygoms mūsų visuomenė susiduria su skaudžiu iššūkiu, kai ieškantys darbo kitose šalyse Lietuvos piliečiai organizuotų nusikaltėlių apgaule verčiami gyventi ir dirbti vergiškomis sąlygomis. Dažnai jie ne tik kad negauna žadėtojo atlyginimo, bet ir praranda paskutines santaupas. Dar skaudesnė dalia ištinka merginas ir moteris, kurios, patikėjusios neaiškių tarpininkų pažadais surasti gerai apmokamus darbus, iš tikrųjų tarptautinių mafijinių struktūrų yra parduodamos prostitucijos verslui, nežmoniškai išnaudojamos, fiziškai ir psichiškai žalojamos, o neretai ir nužudomos. Ypač grėsmingos žinios pastaruoju metu nuolat pasiekia iš Anglijos, dėl ekonominių ir kitų aplinkybių tapusios stipriausiu lietuvių emigrantų traukos centru. Vien tik per praėjusias savaites anglų policija likvidavo keletą pogrindinių prostitucijos centrų; visuose juose iš kelių dešimčių prievarta laikytų ir išnaudotų moterų didesnioji pusė (!) turėjo Lietuvos pilietybę. Tokia bauginanti disproporcija pastebima ir kitais panašiais atvejais, apie kuriuos informuoja žiniasklaida bei užsienio policijos suvestinės. Turint omeny sąlyginai nedidelį Lietuvos gyventojų skaičių, palyginti su kitomis ES šalimis, tai aliarmuojanti statistika, verčianti ir katalikiškąją šalies bendruomenę permąstyti savo atsakomybę bei imtis aktyvesnių pastangų blogiui įveikti.

Todėl prašome klebonus, katechetus, veiklius katalikų bendruomenių narius nuolat informuoti savo parapijiečius, moksleivius, visuomenę apie neapgalvoto, abejotinais būdais vykdomo įsidarbinimo užsienyje keliamus pavojus ne vien žmogaus orumui ir turtui, bet netgi sveikatai ir gyvybei. Tyrimai rodo, kad dažniau į prekeivių moterimis tinklus patenka kaimiškų vietovių, mažesnio išsilavinimo, pagalbinėse mokyklose besimokančios, vaikų namuose užaugusios ar suirusių šeimų traumą patyrusios merginos.

Baisu ir tai, jog neretai teismų procesuose nustatoma, kad merginas apgaulingai parduodant sekso industrijos verslui ar įviliojant į prostituciją tarpininkavo pažįstami – draugai, draugės ar pan. Todėl ypač minėtų labiau pažeidžiamų kategorijų jaunimą būtina atkakliai šviesti išsamiai supažindinant su tokiomis grėsmėmis. Naivumo ir nesąžiningos spaudos ar TV klaidinamoms merginoms būtina paaiškinti, kad sutenerių piešiamas “malonumų ir lengvo pelno” gyvenimas verčiantis prostitucija iš tikrųjų labai greitai baigiasi kūno ir sielos griuvėsiais, o žadėti “pasakiški pinigai” nusėda “verslo” organizatorių kišenėse. Iš parduotų moterų atimami asmens dokumentai, jos netenka bet kokių teisių, yra izoliuojamos ir uždirbinėja pinigus ne sau, o savo kankintojams. Tai ne išimtis, o nuolat besikartojanti taisyklė. Šitą tikrovę turi žinoti ir tos, kurios sąmoningai ryžtasi įsitraukti į prostituciją užsienyje ar Lietuvoje, iš tikrųjų iki galo nesuvokdamos kokiam su(si)naikinimui save pasmerkia.

Siekdami padėti išvengti tokių žmogiškųjų tragedijų, prašome klebonus, visus aktyvius tikinčiuosius ir geros valios žmones, savo aplinkoje susiduriančius su abejones keliančiais pasiūlymais jaunimui išvykti dirbti į užsienį, pakviesti juos pačius ar jų šeimų narius, artimuosius pasikonsultuoti su bažnytine Lietuvos Caritas organizacija telefonu (8-37) 32 33 00 arba el. paštu risk@one.lt

Lietuvos Caritas jau ketvirtus metus vykdo projektą „Pagalba prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms”. Čia galite gauti informaciją apie firmų, siūlančių darbus užsienyje, patikimumą, taip pat sulaukti pagalbos visais tais atvejais, kai kils įtarimas, kad Jums artimi žmonės yra traukiami į prostitucijos pinkles. Jeigu būtų poreikis, Lietuvos Caritas bendradarbiai, kuriems pavyko išlaisvinti iš prostitucijos gniaužtų jau ne vieną dešimtį moterų, mielai atvyktų supažindinti su šia problema bei jos įveikimo būdais ir į Jūsų parapiją, mokyklą, bendruomenę (skambinti ir susitarti tuo pačiu telefonu).

Remiantis užsienio policijos duomenimis, šiuo metu į seksualinės vergijos tinklą nelegaliuose ir legaliuose Vakarų viešnamiuose patenka moterys iš visų Lietuvos regionų. Taigi ir mūsų įspėjantis žodis, teisinga informacija bei prireikus konkreti pagalba, kad būtų išvengta nelaimės, turi pasiekti visas šalies vietoves. Padarykime viską, ką galime, kad mūsų dukterys ir seserys nebūtų niekinamos ir išnaudojamos. Tepadeda mums Dievas!

Kreipimuisi pritaria ir jį remia Lietuvos Vyskupų Konferencija.

Lietuvos Caritas
Aukštaičių g. 10, 44147 Kaunas
Tel. (37) 20 54 27, faks. (37) 20 55 49
El. paštas: caritas@lcn.lt

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt