į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

 Popiežius už dialogą su netikinčiaisiais gyvybės klausimais

(KAP) Popiežius Benediktas XVI mato naujas galimybes dialogui su netikinčiaisiais gyvybės apsaugos klausimais. Kalbėdamas Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos simpoziume žmogaus genomo klausimais, popiežius sakė, kad radikalus sekuliaristinis požiūris šiandien netenkina įdėmių ir kritiškai nusiteikusių protų. Pasak Benedikto XVI, atsiveria erdvė naujam vaisingam pokalbiui: ilga krikščioniškoji tradicija paliko humanizmo sėklas, augančių reikalavimų akivaizdoje įgyjančias naujos galios.

Popiežius įspėjo dėl rizikos, keliamos mokslo ar technologijos pretenzijų būti visiškai nepriklausomiems nuo gamtoje įrašytų moralės normų. XX amžiaus baisybės leido žmonėms suprasti, kad žmogaus orumas nelygintinas su jo DNR paveldimumo informacija, kad šiam orumui nekenkia fiziniai skirtumai ar genetiniai defektai. “Nediskriminavimo” principas glūdi žmogaus sąmonėje, jis išreikštas žmogaus teisių deklaracijose. Bet kokia medicinos pažanga privalo tarnauti viso asmens gėriui, taip pat privalo gerbti jo orumą.

Pasak popiežiaus, žmogaus orumo pagrindą sudaro jo panašumas į Dievo atvaizdą. Sąžininga mokslinių duomenų analizė taip pat atskleidžia žmogaus orumą visais gyvenimo momentais, pradedant nuo apvaisinimo. Todėl Bažnyčia skelbia šią tiesą grįsdama ją ne vien Evangelijos autoritetu, bet taip pat proto įžvalgumu. Būtent todėl ši tiesa taikytina visiems geros valios žmonėms.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt