į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

 Popiežius: Čekijos politikų prieštaros Bažnyčios atžvilgiu nepagrįstos

(KAP) Popiežius Benediktas XVI pareiškė, kad Čekijos politikų prieštaros Bažnyčios atžvilgiu nepagrįstos. Bažnyčia netrokštanti kištis į valstybės kompetencijos sritis. Ji reikalauja ne privilegijų, bet tiktai galimybės vykdyti savo apaštalinę bei karitatyvinę veiklą, prisidėti prie visuomenės pažangos sveikatos apsaugos bei švietimo srityje. Per audienciją, suteiktą Bohemijos ir Moravijos vyskupams, Benediktas XVI lapkričio 18 d. atkreipė dėmesį, jog Bažnyčiai Čekijos Respublikoje daugėjant netikinčiųjų iškilę didelių iššūkių. Po „dvasinių ir materialinių sugriovimų“ šalis, tiesa, šiandien visiškai laisva, tačiau didžiuma gyventojų pakankamai nevertina dvasinių vertybių.

Popiežius teigimai įvertino Bažnyčios Čekijoje pastangas naujaip užkalbinti daugelį žmonių. Tokį darbą būtina tęsti. Parapijos turi būti atviros visiems žmonėms, ieškantiems vertybių bei pagrindo savo gyvenimui. Ypatingą dėmesį popiežius ragino skirti šeimai. Kaip pagrindinė visuomenės ląstelė ji yra svarbiausia krikščioniškojo ugdymo vieta. Parapija irgi gali būti suvokiama šia prasme kaip „išplėstinė šeima“. Čia esmingai svarbūs pasauliečiai, taip pat jų įsitraukimas į „sveiką ir turtingą liturginį gyvenimą“.

Čekijos Respublika yra viena iš nedaugelio buvusių komunistinių šalių, nesudariusių valstybinės sutarties su Vatikanu. Tiesa, 2002 m. buvo pasirašyta pagrindų sutartis, tačiau Čekijos parlamentas atsisakė ją ratifikuoti. Parlamento nariai savo neigiamą nuostatą grindė tuo, kad tokia sutartis būtų suteikusi Katalikų Bažnyčiai privilegijų kitų tikėjimo bendrijų atžvilgiu. Nesutarimų taip pat būta dėl komunistų konfiskuotos bažnytinės nuosavybės grąžinimo.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt