į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

 „Civilta Cattolica“: Biblija ir gamtos mokslai – ne priešybė

(KAP) Romos jėzuitų žurnalas Civilta Cattolica kritikavo Biblijos pasakojimo apie sukūrimą „fundamentalistinį“ traktavimą. Ši Biblijos vieta veikiau laikytina religiniu bei istoriniu tekstu, kuriame pateikiamos antropologinės bei teologinės ištaros apie Dievo ir žmogaus santykį. Sykiu žurnalo straipsnyje „Žmogaus atsiradimas Biblijoje“ pabrėžiama, jog gamtos mokslai neturėtų peržengti savo ribų.

Pasak straipsnio autoriaus P. Giuseppe De Rosa, tas, kas tarp to, ką Biblija sako apie žmogaus sukūrimą, ir evoliucijos teorijos konstruoja priešybę, daro „didelę mąstymo klaidą“. Autorius apgailestauja, kad toks požiūris, įvardijamas kaip „kreacionizmas“, šiuo metu plintąs kai kuriose JAV valstijose.

Biblijos teologija ir šiuolaikinis gamtamokslis vienas kitam neprieštarauja, bet yra dvi viena kitą papildančios žmogaus gyvybės aiškinimo vizijos. Teologijai nevalia daryti klaidos ir atmesti mokslines įžvalgas, jei jos nesutampa su paraidžiui suvokiamomis Biblijos, pavyzdžiui, Pradžios knygos, ištaromis. Kita vertus, gamtamokslis neturi tvirtinti galįs atsakyti į tokius transcendentinius klausimus kaip žmogaus kilmė bei esmė.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt