į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

 Popiežius ragina gerbti visuotinį moralės įstatymą

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino gerbti visuotinį moralės įstatymą. „Tiktai paisant šių galiausiai iš Dievo kylančių etinių principų, įmanoma pasaulyje kovoti su karu, neteisingumu ir prievarta“, – pareiškė popiežius, lapkričio 12 d. priimdamas naują Jungtinių Valstijų pasiuntinį prie Šventojo Sosto Francisą Rooney. Valstybių ir tautų bendradarbiavimas, pasak popiežiaus, turi remtis moralės įstatyme glūdinčių vertybių gynimu žmonijos gerovės labui.

Benediktas XVI priminė, kad Bažnyčia, pasak Vatikano II Susirinkimo, vykdydama savo misiją, neturi tapatintis su kokia nors konkrečia politine, ekonomine ar visuomenine sistema. Tačiau ta misija sykiu įpareigoja ją prisidėti prie žmonių bendruomenės statydinimo pagal Dievo įstatymą. Todėl ji įsitraukianti į kovą su badu, ligomis ir skurdu. Šiame kontekste popiežius ypač kritikavo „slegiančias skolas“, neturtingose šalyse dar labiau didinančias skurdą.

Popiežius išreiškė viltį, kad globalizuotame pasaulyje Jungtinės Valstijos, remdamosi teise į laisvę ir apsisprendimą, imsis vadovaujančio vaidmens. Pasak Benedikto XVI, labai svarbu bendradarbiauti su tarptautinėmis instancijomis ir visų sutarimu bendrai spręsti problemas, reikšmingas visai žmonijai. Benediktas XVI priminė diplomatinių santykių su JAV užmezgimą Jono Pauliaus II pontifikato metu ir išreiškė viltį, kad santykiai tarp JAV ir Šventojo Sosto toliau tvirtės ir plėsis.

Rooney įvertino abiejų valstybių santykius kaip „puikius“. JAV, stengdamasi skleisti taiką bei demokratiją ir kovoti su terorizmu, laiko Šventąjį Sostą partneriu. Kaip bendrą tikslą naujasis pasiuntinys taip pat įvardijo kovą su badu. Šia proga jis paprašė Šventąjį Sostą remti „žemės ūkio mokslų bei technologijų“, įskaitant genų technologiją, pažangą. JAV pasiuntinys taip pat teigiamai įvertino Katalikų Bažnyčios pastangas kovojant su AIDS ir žmonių prekyba. Bažnyčios ir jos organizacijų indėlis sudaro ketvirtadalį visos pagalbos AIDS ligoniams. Rooney taip pat ragino imtis ryžtingų priemonių, nukreiptų prieš šiuolaikines vergystės formas. „Su galingu moraliniu Šventojo Sosto balsu ir žmogiškais bei materialiniais Jungtinių Valstijų resursais šią negerovę galima sėkmingai sustabdyti,“ – sakė Rooney.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt