į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

  Popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuvės

Balandžio 8 d. Vatikane, matyt, didžiausiose Romos miesto istorijoje šv. Mišiose Katalikų Bažnyčia ir pasaulis atsisveikino su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Gedulingoje liturgijoje dalyvavo per 200 valstybinių svečių iš 80 šalių, tarp jų Jungtinių Valstijų prezidentas George’as W. Bushas, Prancūzijos prezidentas Jaques’as Chiracas, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Tony Blairas, Vokietijos prezidentas Horstas Köhleris ir kancleris Gerhardas Schröderis, Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwasniewskis, Irano prezidentas Mohammedas Khatami, Ispanijos karalius Juanas Carlosas, JT generalinis sekretorius Kofi Anannas, kiti politikos pasaulio atstovai, taip pat kitų krikščioniškųjų konfesijų, islamo ir judaizmo dignitoriai.

Beveik visos krikščioniškosios Bažnyčios atsiuntė aukšto rango delegacijas. Į laidotuves atvyko ortodoksų ekumeninis patriarchas Bartholomaiosas I ir anglikonų primas Rowanas Williamas, Maskvos patriarchatui atstovavo Smolensko metropolitas Kirilas. Miręs popiežius dar kartą pavertė Romos miestą Žemės rutulio centru.

Lietuvai laidotuvėse atstovavo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, taip pat Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, buvęs Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Šv. Petro aikštėje ir jos prieigose buvo susirinkę apie 300 tūkst. tikinčiųjų. Šimtai tūkstančių žmonių laidotuvių ceremoniją stebėjo per 27 vaizdo ekranus, pastatytus įvairiose miesto vietose. Šv. Mišių metu daug kas mojavo savo valstybių, daugiausia Lenkijos, vėliavomis, šaukė Santo, Santo ir Santo subito (tuoj pat šventas). Kai kas verkė.

Laidotuvių apeigos prasidėjo Šv. Petro bazilikoje, kur prieš uždengiant kiparisinį karstą su popiežiaus palaikais arkivyskupai Piero Marini ir Stanislawas Dziwiszas uždengė Jono Pauliaus II veidą skraiste ir sukalbėjo maldą. Į karstą buvo įdėta jo pontifikato bronzinių bei sidabrinių monetų, švininis vamzdelis su glausta Jono Pauliaus II biografija lotynų kalba.

10 val. (11 val. Lietuvos laiku) karsto išnešimu iš Šv. Petro bazilikos prasidėjo gedulingosios šv. Mišios. Priešais karstą, kurį ant pečių nešė dvylika vyrų, žengė popiežiškasis ceremonmeisteris arkivyskupas Piero Marini, už jo – ilgametis popiežiaus asmeninis sekretorius arkivyskupas Stanislawas Dziwiszas. Karstas buvo pastatytas prieš altorių, ant jo padėta atversta Evangelijų knyga. Skambėjo giesmės Requiem ir Libera me, Domine, de morte aeterna. Iš Šv. Petro bazilikos pasirodė 160 kardinolų procesija, jos pabaigoje ėjo Kardinolų kolegijos vadovas kardinolas Josephas Ratzingeris, vadovavęs gedulingosioms šv. Mišioms. Šiuo akimirksniu visame pasaulyje skambėjo varpai.

Kardinolas Ratzingeris pradėjo šv. Mišias malda už mirusį popiežių. Žodžio liturgijoje ispanų kalba buvo perskaitytas skaitinys iš Apaštalų darbų (10, 34–43), anglų kalba – skaitinys iš Laiško filipiečiams (3, 20–4, 1). Evangelijos skaitinys (Jn 21, 15–19) perskaitytas lotynų kalba.

Per pamokslą italų kalba kardinolas Josephas Ratzingeris pagerbė popiežiaus gyvenimą ir kančią. Jonas Paulius II iki pats sunkių pastarojo meto išbandymų aukojosi dėl Dievo, Bažnyčios ir visos žmonijos. Jo pontifikato vaisiai nepražus. Popiežius, pasak kardinolo, ieškojo susitikimo su visais, jis išsiskyrė gebėjimu atleisti ir visiems atverti savo širdį. Ir šiandien jis sakąs žmonėms, jog “tikrosios meilės meno mokomės Kristaus mokykloje”.

Kardinolas Ratzingeris nekart priminė popiežiaus kančias paskutiniosiomis jo gyvenimo savaitėmis. Jis “kentėjo ir mylėjo bendrystėje su Kristumi”, todėl jo kančios kupina nebyli žinia šiuo laikotarpiu buvo tokia iškalbinga ir vaisinga. Pabaigoje kardinolas priminė paskutinį bergždžią mirtinai sergančio popiežiaus mėginimą prabilti Velykų sekmadienį per palaiminimą Urbi et orbi ir pridūrė: “Galime būti tikri, jog mūsų mylimas popiežius dabar stovi prie Tėvo namų lango, mato mus ir laimina”. Kardinolo pamokslą susirinkę tikintieji 13 kartų pertraukė aplodismentais.

Visuotinėje maldoje melstasi prancūzų, suahili, filipiniečių, lenkų, vokiečių ir portugalų kalba. Po to penkių žemynų atstovai, iš dalies apsitaisę savo tautiniais drabužiais, atnešė šv. Mišių taures ir patenas.

Šv. Mišių pabaigoje, prašant šventųjų užtarimo, sugiedota Visų šventųjų litanija. Romos Bažnyčios vardu malda su popiežiumi atsisveikino Romos kardinolas vikaras Camillo Ruini, graikų ir arabų kalbomis savo užtariamąją maldą sugiedojo su Roma vienybėje esančių Rytų Bažnyčių patriarchai ir arkivyskupai.

Po to karstas su popiežiaus kūnu buvo įneštas atgal į Šv. Petro baziliką. Prieš įžengiant į katedrą jis dar kartą buvo atsuktas į šimtus tūkstančių tikinčiųjų. Penkias minutes trunkančiais aplodismentais tikintieji galutinai atsisveikino su Jonu Pauliumi II.

Po šv. Mišių popiežius Jonas Paulius II, dalyvaujant keliems kardinolams ir jam artimiems asmenims, buvo palaidotas kriptoje po Šv. Petro bazilika toje vietoje, kur iki Šventųjų 2000 metų ilsėjosi Jono XXIII palaikai. Paskelbus jį palaimintuoju, jo kūnas buvo perkeltas į stiklinį karstą Šv. Petro bazilikoje. Popiežius Jonas Paulius II palaidotas vos keletas metrų nuo šv. Petro kapo.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt