į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

 LVKS informacija dėl Pijaus X kunigų brolijos narių pristatymo žiniasklaidoje (2005 02 08)

Pastaruoju metu žurnalistai, pirmiausia „Žinių radijo“ bendradarbiai, ne kartą į savo laidas, kuriose nagrinėti moralės, religinio gyvenimo bei panašūs klausimai, kvietė Pijaus X kunigų brolijos narį Edmundą Naujokaitį. Jo pristatymas ir pasisakymai sudarė įspūdį, kad tai Katalikų Bažnyčios vardu kalbantis dvasininkas.

Šv. Pijaus X kunigų brolija arba lefebristai nėra katalikiška organizacija, ji nepriklauso Katalikų Bažnyčiai. Broliją 1970 m. Šveicarijoje įkūrė arkivyskupas Marcelis Lefebvras, nepriėmęs Vatikano II Susirinkimo nutarimų. Be popiežiaus leidimo 1988 m. suteikęs vyskupo šventimus keliems kunigams, jis užsitraukė ekskomuniką – atskyrimą nuo Katalikų Bažnyčios. Brolijai priklausantys asmenys nėra Katalikų Bažnyčios kunigai ir katalikų bendruomenės nariai. Brolija Lietuvoje kaip religinė organizacija teisiškai neregistruota, ji veikia prisidengusi viešosios įstaigos „Laetitia“ bei „Tėvo Damiano de Veusterio labdaros ir paramos fondo“ vardu.

Nekvestionuodami žurnalistų teisės laisvai rinktis pašnekovus ir kiekvieno asmens laisvės viešai reikšti savo nuomonę, raginame žiniasklaidos darbuotojus rūpestingai informuoti klausytojus, žiūrovus bei skaitytojus apie kalbinamų asmenų profesinę, religinę, luominę tapatybę bei statusą, ypač tais atvejais, kai šis statusas tiesiogiai susijęs su interviu ar diskusijos tema. Tikimės, kad profesionalūs žurnalistai nepristatys, neįvardys pašnekovų ir nesuteiks galimybės jiems patiems prisistatyti tokiu būdu, kuris klaidintų auditoriją.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt