į pradžią
 
« į pradžią
Naujienos
 

 EUCHARISTIJOS METAI

2004 m. spalio mėn. popiežius JONAS PAULIUS II paskelbė EUCHARISTIJOS METUS (2004 m. spalis – 2004 m. spalis).

2004 m. lapkričio 14 d. Lietuvos vyskupai išplatino ganytojiškąjį laišką pradedant švęsti Eucharistijos metus Lietuvoje ir priėmė Eucharistijos metų šventimo Lietuvoje gaires.

Eucharistijos metai Lietuvos arkivyskupijose ir vyskupijose

Kauno arkivyskupija

Kauno arkikatedroje bazilikoje kasdien nuo 9.30 iki 18 val. vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Plačiau ...

Šiaulių vyskupija

Šiaulių katedroje Eucharistinė adoracija vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį nuo 8 val. iki 21 val. Plačiau...

Telšių vyskupija

Eucharistijos metais Telšių vyskupijoje vyks Eucharistiniai kongresai visuose dekanatuose. 2005 m. liepos 23-24 d. Švėkšnoje bus rengiamas visos vyskupijos Eucharistinis kongresas. Plačiau žr. telsiai.lcn.lt naujienas.

Vilkaviškio vyskupija

Švč. Sakramento adoracija Vilkaviškio katedroje: pirmą ketvirtadienį – 8.30–18 val.; kitais ketvirtadieniais – 17–18 val.; sekmadieniais – 10–12 val.

Vilniaus arkivyskupija

Švenčiausiojo Sakramento adoracija Vilniaus arkikatedroje bazilikoje sekmadieniais po 12.30 val. šv. Mišių, giedamos suplikacijos. Visose Vilniaus bažnyčiose žr. ...

Kaišiadorių vyskupija

Kaišiadorių katedroje Švč. Sakramento adoracija vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį nuo 11 val. iki 12 val. Plačiau...

Panevėžio vyskupija

Panevėžio katedroje vyksta metinė adoracija: Jėzus Kristus Švenčiausiame Sakramente adoruojamas kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro visus Eucharistijos metus. Švenčiausiais Sakramentas išstatomas po rytinių Mišių (apie 9.30 val.) iki vakarinių Mišių (18.00 val.), sekmadieniais – nuo Sumos (13.00 val.) iki vakaro pamaldų (taip pat 18.00). Plačiau...


Apaštališkajame laiške Mane nobiscum Domine – „Pasilik su mumis, Viešpatie!“ Eucharistijos metų proga popiežius Jonas Paulius II ragina:

     

 

« atgal

 
atnaujinta 2003 -0 2- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt