į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2005 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2005 m. gruodis
 

GRUODIS 2005
Adventas – Kalėdos; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.


Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27
I savaitės

2

Pn Iz 29, 17–24; Mt 9, 27–31
 

3

Š

Iz 30, 19–21. 23–26; Mt 9, 35-38; 10, 1. 6–8
Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas

 
4 S II ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 40, 1-5. 9-11; 2 Pt 3, 8-14
Mk 1, 1–8
II savaitės
5 P Iz 35, 1–10; Lk 5, 17-26  
6 A Iz 40, 1–11; Mt 18, 12–14
Šv. Mikalojus, vyskupas
 
7 T Iz 40, 25–31; Mt 11, 28–30
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
8 K Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės
9 Pn Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19 II savaitės
10 Š Sir 48, 1–4. 9–11; Mt 17, 10–13  
11 S III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Iz 61, 1–2. 10–11; 1 Tes 5, 16–24; Jn 1, 6–8. 19–28
III savaitės
12

P

Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27
Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
 
13 A Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27
Šv. Liucija, mergelė, kankinė
 
14 T Iz 45, 5. 7–9. 18. 21–25; Lk 7, 19–23
Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
15 K Iz 54, 1–10; Lk 7, 24–30  
16 Pn Iz 56, 1–3.6–8; Jn 5, 33–36  
17 Š Pr 49, 2. 8–10; Mt 1, 1–17  
18 S IV ADVENTO SEKMADIENIS
2 Sam 7, 1–5. 8–11 ; Rom 16, 25–27; Lk 1, 35–38
IV savaitės
19

P

Ts 13, 2–7. 24–25; Lk 1, 5–25  
20 A Iz 7, 10–14; Lk 1, 26–38  
21 T Gg 2, 8–14; Lk 1, 39–45
Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
22 K 1 Sam 1, 24–28; Lk 1, 46–56  
23 Pn Mal 3, 1–4. 23–24; Lk 1, 57–66
Šv. Jonas Kentietis, kunigas
 
24 Š 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–69
Kūčių vakaro šv. Mišios
 
25 S KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties šv. Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto šv. Mišios
Kalėdų dienos šv. Mišios
I savaitės
26

P

Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Apd 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22

 
27 A Šv. apaštalas Jonas, evangelistas
1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 1–8
 
28 T Šv. Nekaltieji vaikeliai, kankiniai
1 Jn 1, 5–2, 2; Mt 2, 13–18
 
29 K

1 Jn 2, 3–11; Lk 2, 22–35
Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys

 
30 Pn

Šventoji šeima
Sir 3, 2–7. 12–14; Kol 3, 12–21; Lk 2, 22–40

 
31

Š

1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18
Šv. Silvestras I, popiežius

 

 
atnaujinta 2006 -0 1- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt