į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2005 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2005 m. liepa
 

LIEPA 2005
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.
  
Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Pr 23, 1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9, 9–13
I savaitė
2 Š Pr 27, 1–5. 15–29; Mt 9, 14–17
 
3 S XIV EILINIS SEKMADIENIS
Zch 9, 9–10; Rom 8, 9. 11–13; Mt 11, 25–30
II savaitė
4 P Pr 28, 10–22; Mt 9, 18–26
Šv. Elžbieta Portugalė
 
5 A Pr 32, 23–32; Mt 9, 32–38
Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas
6 T Pr 41, 55–57; 42, 5–7. 17–24; Mt 10, 1–7
Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
 
7 K Pr 44, 18–21. 23–29; 45, 1–5; Mt 10, 7–15  
8 Pn

Pr 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16–23

 

9

Š

Pr 49, 29–33; 50, 15–26; Mt 10, 24–33

 

10

S XV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 55, 10–11; Rom 8, 18–23; Mt 13, 1–9
III savaitė
11 P Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas
Pat 2, 1–9; Mt 19, 27–29
I savaitės
12 A Iš 2, 1–15; Mt 11, 20–24
Šv. Bonifacas (Brunonas), vyskupas, kankinys
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
III savaitės
13 T

Iš 3, 1–6. 9–12; Mt 11, 25–27
Šv. Henrikas

 
14

K

Iš 3, 13–20; Mt 11, 28–30
Šv. Kamilis Lilietis, kunigas

 
15 Pn

Iš 11, 10 – 12, 14; Mt 12, 1–8
Šv. Bonaventuras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 
16 Š Iš 12, 37–42; Mt 12, 14–21
Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)
 
17 S XVI EILINIS SEKMADIENIS Išm 12, 13. 16–19; Rom 8, 26–27; Mt 13, 24–31 IV savaitės
18 P Iš 14, 5–18; Mt 12, 38–42  
19 A Iš 14, 21–15, 1; Mt 12, 46–50
20 T Iš 16, 1–5. 9–15; Mt 13, 1–9
 
21

K

Iš 19, 1–2. 9–11. 16–20; Mt 13, 10–17
Kun. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
22 Pn Šv. Marija Magdalietė
Gg 3, 1–4; Jn 20, 1. 11–18
 
23 Š Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja Gal 2, 19–20; Jn 15, 1–8
Iš 24, 3–8; Mt 13, 24–30
 
24 S XVII EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 3, 5. 7–12; Rom 8, 28–30; Mt 13, 44–46 (47-52)
I savaitės
25 P Šv. Jokubas, apaštalas
2 Kor 4, 7–15; Mt 20, 20–28
 
26 A Iš 33, 7–11; 34, 5–9. 28; Mt 13, 36–43
Šv. Jokimas ir Ona, Švč. M. Marijos gimdytojai
 
27 T Iš 34, 29–35; Mt 13, 44–46  
28

K

Iš 40, 14–19. 32–36; Mt 13, 47–58  
29 Pn

Šv. Morta
1 Jn 4, 7–16; Jn 11, 19–27

 
30 Š Kun 25, 1. 8–17; Mt 14, 1–12
Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
31 S XVIII EILINIS SEKMADIENIS Iz 55, 1–3; Rom 8, 35. 37–39; Mt 14, 13–21 II savaitė

 
atnaujinta 2005 -0 6- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt