į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2005 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2005 m. birželis
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2005
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T Tob 3, 1-13. 16–17 ; Mk 12, 18–27
Šv. Justinas, kankinys
I savaitė
2 K Tob 6, 10–13; 7, 1.8–14; 8, 4–8; Mk 12, 28–34
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai
 
3 Pn ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Įst 7, 6–11; 1 Jn 4, 7–16; Mt 11, 25–30
 
4 Š Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51
 
5 S X EILINIS SEKMADIENIS (Tėvo diena) Oz 6, 3–6; Rom 4, 18–25; Mt 9, 9–13 II savaitė
6 P 2 Kor 1, 1–7; Mt 5, 1–12
Šv. Norbertas, vyskupas
 
7 A 2 Kor 1, 18–22; Mt 5, 13–16  
8 T

2 Kor 3, 4–11; Mt 5, 17–19

 

9

K

2 Kor 3, 15–4, 1.3–6; Mt 5, 20–26
Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

 

10

Pn 2 Kor 4, 7–15; Mt 5, 27–32  
11 Š Šv. Barnabas, apaštalas
Apd 11, 21–26; 13, 1–3; Mt 10, 7–13
 
12 S XI EILINIS SEKMADIENIS
Iš 19, 2–6; Rom 5, 6–11; Mt 9, 36–10, 8
III savaitė
13 P

Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
2 Kor 6, 1–10; Mt 5, 38–42

 
14

A

2 Kor 8, 1–9; Mt 5, 43–48

 
15 T

2 Kor 9, 6–11; Mt 6, 1–6. 16–18

 
16 K 2 Kor 11, 1–11; Mt 6, 7–15  
17 Pn 2 Kor 11, 18. 21–30; Mt 6, 19–23  
18 Š 2 Kor 12, 1–10; Mt 6, 24–34  
19 S XII EILINIS SEKMADIENIS Jer 20, 10–13; Rom 5, 12–15; Mt 10, 26–33 IV savaitės
20 P Pr 12, 1–9; Mt 7, 1–5
 
21

A

Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
Pr 13, 2. 5–18; Mt 6, 12–14
 
22 T Pr 15, 1–12. 17–18; Mt 7, 15–20
Šv. Paulius Nolietis
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, ir Tomas Moras, kankiniai
 
23 K Pr 16, 1–12. 15–16; Mt 7, 21–29  
24 Pn Šv. Jono Krikštytojo gimimas
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 Š Pr 18, 1–15; Mt 8, 5–17 IV savaitės
26 S XIII EILINIS SEKMADIENIS
2 Kar 4, 8–10. 14–16; Rom 6, 3–4. 8–11; Mt 10, 37–42
I savaitės
27 P Pr 18, 16–33; Mt 8, 18–22
Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas
 
28

A

Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
Pr 19, 15–29; Mt 8, 23–27
 
29 T

ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19

 
30 K Pr 22, 1–19; Mt 9, 1–8
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
 

 
atnaujinta 2005 -0 6- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt