į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2005 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2005 m. gegužė
 

GEGUŽĖ 2005
Velykų laikas – Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S VI VELYKŲ SEKMADIENIS (Motinos diena)
Apd 8, 5-8. 14–17; 1 Pt 3, 15–18; Jn 14, 15–21
II savaitė
2 P Apd 16, 11–15; Jn 15, 26–16, 4
Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
3 A Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
 
4 T Apd 17,15. 22–34. 18,1; Jn 16,12–15  
5 K Apd 18,1-8; Jn 16,16-20  
6 Pn Apd 18, 9-18; Jn 16, 20-23  
7 Š Apd 18, 23–28; Jn 16, 23b–28  
8 S

VII VELYKŲ SEKMADIENIS KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mt 28, 16-20

I savaitės

9

P

Apd 19, 1-8; Jn 16, 29-33

III savaitės

10

A Apd 20, 17–27; Jn 17, 1–11  
11 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19  
12 K Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26
Šv. Nerėjas ir Achilas, kankiniai;
Šv. Pankratas, kankinys
 
13 Pn

Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19
Fatimos Švč. M. Marija

 
14

Š

Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39

 
15 S

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23

I savaitės
16 P Sir 1, 1–10; Mk 9, 14–29
Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys
III savaitės
17 A Sir 2, 1–11; Mk 9, 30–37  
18 T Sir 4, 11–19; Mk 9, 38-40
Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
 
19 K Sir 5, 1–8; Mk 9, 41–50  
20 Pn Sir 6, 5–17; Mk 10, 1–12
Šv. Bernardas Sienietis, kunigas
 
21

Š

Sir 17, 1–4. 6–15; Mk 10, 13–16  
22 S VIII EILINIS SEKMADIENIS ŠVČ. TREJYBĖ
Iš 34, 4–6. 8–9; 2 Kor 13, 11–13; Jn 3, 16–18
IV savaitės
23 P Sir 17, 24-29; Mk 10, 17-27  
24 A Sir 35, 1-12; Mk 10, 28-31  
25 T Sir 36, 1–2. 4–5. 10–17; Mk 10, 32–45
Šv. Beda Garbingasis, kunigas;
Šv. Grigalius VII, popiežius;
Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
 
26 K Sir 42, 15–25; Mk 10, 46–52
Šv. Pilypas Neris, kunigas
 
27 Pn Sir 36, 1–5. 4–5. 10–17; Mk 10, 32–45
Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas
 
28

Š

Sir 51, 12-20; Mk 11, 27-33  
29 S

IX EILINIS SEKMADIENIS ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Įst 8, 2–3. 14–16; 1 Kor 10, 16–17; Jn 6, 51–58

I savaitės
30 P Tob 1, 1–2; 2, 1–8; Mk 12, 1–12
 
31 A Švč. M. Marijos apsilankymas
Sof 3,14-18; (Rom 12,9-16); Lk 1,39-56
 
 
atnaujinta 2005 -0 5- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt