į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2005 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2005 m. balandis
 

BALANDIS 2005
Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
I savaitės

2

Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9–15
 

3

S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) (Dievo Gailestingumo šventė)
Apd 2, 42–47; 1 Pt 1, 3–9; Jn 20, 19–31
II savaitės
4 P VIEŠPATIES APREIŠKIMAS (atkelta iš kovo 25 d.) Iz 7, 10–14;8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38 I savaitės
5 A Apd 4, 32–37; Jn 3, 7–15
Šv. Vincentas Fereris, kunigas
II savaitės
6 T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21
 
7 K Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, kunigas
Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36
 
8 Pn Apd 5, 34–42; Jn 6, 1–15  
9 Š Apd 6, 1–7; Jn 6, 16–21
 
10 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 2, 14. 22–28; 1 Pt 1, 17–21; Lk 24, 13–35
III savaitės
11

P

Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys
Apd 6, 8–15; Jn 6, 22–29
 
12 A Apd 7, 51–8, 1; Jn 6, 30–35  
13 T Apd 8, 1–8; Jn 6, 35–40
Šv. Martynas I, popiežius, kankinys
 
14 K Apd 8, 26–40; Jn 6, 44–52  
15 Pn Apd 9, 1–20; Jn 6, 52–59  
16 Š Apd 9, 31–42; Jn 6, 60–69  
17 S IV VELYKŲ SEKMADIENIS Apd 2, 14. 36–41; 1 Pt 2, 20–25; Jn 10, 1–10 IV savaitės
18

P

Apd 11, 1–18; Jn 10, 11–18  
19 A Apd 11, 19–26; Jn 10, 22–30  
20 T Apd 12, 24–13, 5; Jn 12,44–50  
21 K Apd 13, 13–25; Jn 13, 16–20
Šv. Anzelmas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
22 Pn Apd 13, 26–33; Jn 14, 1–6  
23 Š Šv. Jurgis, kankinys, antrasis Lietuvos globėjas
Apd 13, 44–52; Jn 14, 7–14
 
24 S V VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 6, 1–7; 1 Pt 2, 4–9; Jn 14, 1–12
I savaitės
25

P

Šv. Morkus, evangelistas
1 Pt 5, 5–14; Mk 16, 15–20
 
26 A Apd 14, 19–28; Jn 14, 27–31  
27 T Apd 15, 1–6; Jn 15, 1–8  
28 K Apd 15, 7–21; Jn 15, 9–11
Šv. Petras Šanelis, kunigas, kankinys
Šv Liudvikas Montfortietis, kunigas
 
29 Pn Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja 1 Jn 1,5-2,2; Mt 11, 25–30
Apd 15, 22–31; Jn 15, 12–17
 
30 Š Apd 16, 1–10; Jn 15, 18–21
Šv. Pijus V, popiežius
 

 
atnaujinta 2005 -0 4- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt