į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2005 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2005 m. kovas
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

KOVAS 2005
Gavėnia – Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35 III savaitės

2

T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19  

3

K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23  
4 Pn Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14 III savaitės
6 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS
1 Sam 16, 1. 6-7. 10-13; Ef 5, 8–14; Jn 9, 1–41
IV savaitės
7 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54
Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
 
8 A Ez 47, 1–9. 12; Jn 5, 1–3. 5–16
Šv. Dievo Jonas, vienuolis
 
9 T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30
Šv. Pranciška Romietė, vienuolė
 
10 K Iš 32, 7-14; Jn 5, 31-47  
11

Pn

Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30  
12 Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53  
13 S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS Ez 37, 12-14; Rom 8, 8-11; Jn 11, 1-45
I savaitės
14 P Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62; Jn 8, 12–20  
15 A Sk 21, 4–9; Jn 8, 21–30  
16 T Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95; Jn 8, 31–42  
17 K Pr 17, 3–9; Jn 8, 51–59
Šv. Patrikas
 
18

Pn

Jer 20, 10–13; Jn 10, 31–42
Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
19 Š ŠV. JUOZAPAS. ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12-14. 16; Rom 4, 13. 16–18. 22; Mt 1, 16. 18–21. 24
arba ( Lk 2, 41–51)
 
20 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt (26,14–27,10). 11–54. (55–66)
II savaitės
21 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42, 1–7; Jn 12, 1–11
 
22 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
 
23 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
 
24 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
 
25

Pn

DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
 
26 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Mt 28, 1–10
 
27 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9
I savaitės
28 P Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–23; Mt 28, 8–15
 
29 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
 
30 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
 
31 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
 

 
atnaujinta 2005 -0 4- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt