į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2005 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2005 m. sausis
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2005
Kalėdos; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės

2

S II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ. VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės

3

P 1 Jn 3, 22-4,6; Mt 4, 12-17. 23-25
Švč. Jėzaus Vardas
II savaitės
4 A 1 Jn 4, 7-10; Mk 6, 33-44  
5 T 1 Jn 4, 11-18; Mk 6, 45-52
6 K 1 Jn 4, 19-5, 4; Lk 4, 14-22  
7 Pn 1 Jn 5, 5-13; Lk 5, 12-16
Šv. Raimundas Penjaforietis, kunigas
 
8 Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30  
9 S III SEKMADIENIS PO KALĖDŲ. VIEŠPATIES KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; Apd 10, 34-38; Lk 3, 15-16. 21-22
I savaitės
10 P Žyd 1, 1-6; Mk 1, 14-20 I savaitės
11

A

Žyd 2, 5-12; Mk 1, 21-28  
12 T 1 Žyd 2, 14-18; Mk 1, 29-39
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
13 K 1 Žyd 3, 7-14; Mk 1, 40-45  
14 Pn Žyd 4, 1-5; Mk 2, 1-12  
15 Š Žyd 4 , 12-16; Mk 2, 13-17  
16 S II EILINIS SEKMADIENIS
Iz 49, 3. 5-6; 1 Kor 1, 1-3; Jn 1, 29-34
II savaitės
17 P Žyd 5, 1-10; Mk 2, 18-22
Šv. Antanas, abatas
 
18

A

Žyd 6, 10-20; Mk 2, 23-28
Maldų už krikščionių vienybę aštundienio pradžia
 
19 T Žyd 7, 1-13; Mk 3, 1-6  
20 K Žyd 7,25-8, 6 ; Mk 3, 7-12
Šv. Fabijonas, popiežius, kankinys; Šv. Sebastijonas, kankinys
 
21 Pn Žyd 8, 6-13; Mk 3, 13-19
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
 
22 Š Žyd 9, 2-3. 11-14; Mk 3, 20-21
Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
 
23 S III EILINIS SEKMADIENIS
Iz 8, 23-9,3; 1 Kor 1, 10-13; Mt 4, 12-24
III savaitės
24 P Žyd 9, 15.24-28; Mk 3, 22-30
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
25

A

Apd 22, 3-16; (Apd 9, 1-22); Mk 16, 15-18
Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
 
26 T Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
 
27 K

Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Kol 1, 24–28; Lk 10,1–12. 17–20)

I savaitės
28 Pn Žyd 10, 32-39; Mk 4, 26-34
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
III savaitės
29 Š Žyd 11, 1-2. 8-19; Mk 4, 35-41  
30 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Sof 2, 3;3, 12-13; 1 Kor 1, 26-31 Mt 5, 1-12
IV savaitės
31 P Žyd 11, 32-40, Mk 5, 1-20
Šv. Jonas Boskas
 

 
atnaujinta 2005 -0 4- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt