į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2003 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2003 m. gruodis
 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

GRUODIS 2003
Adventas – Kalėdos; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E2

– senieji liturginiai skaitiniai su psalmėmis; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Iz 2, 1–5; Mt 8, 5–11
I savaitės

2

A Iz 11, 1–10; Lk 10, 21–24  

3

T

Iz 25, 6–10; Mt 15, 29–37
Šv. Pranciškus Ksaveras

 
4 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27
Šv. Jonas Damaskietis
 
5 Pn Iz 19, 17–24; Mt 9, 27–31  
6 Š Iz 30, 19–21. 23–26; Mt 9, 35-38; 10, 1. 6–8
Šv. Mikalojus
 
7

S

II ADVENTO SEKMADIENIS
Bar 5, 1–9; Fil 1, 4–6. 8–11; Lk 3, 1–6
II savaitės
8 P Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės
9 A Iz 40, 1–11; Mt 18, 12–14 II savaitės
10 T Iz 10, 25–31; Mt 11, 28–30  
11 K Iz 41, 13–20; Mt 11, 11–15
Šv. Damazas I
 
12 Pn Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19
Šv. Joana Pranciška Šantalietė
 
13 Š Sir 48, 1–4. 9–11; Mt 17, 10–13
Šv. Liucija
 
14

S

III ADVENTO SEKMADIENIS
Sof 3, 14–18; Fil 4, 4–7; Lk 3, 10–18
III savaitės
15 P Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27  
16 A Sof 3, 1–2. 9–13; Mt 21, 28–32  
17 T Pr 49, 2. 8–10; Mt 1, 1–17  
18 K Jer 23, 5–8; Mt 1, 18–24  
19 Pn Ts 13, 2–7. 24–25; Lk 1, 5–25  
20 Š Iz 7, 10–14; Lk 1, 26–38  
21

S

IV ADVENTO SEKMADIENIS
Mch 5, 1–4; Žyd 10, 5–10; Lk 1, 39–45
IV savaitės
22 P 1 Sam 1, 24–28; Lk 1, 46–56  
23 A Mal 3, 1–4. 23–24; Lk 1, 57–66
(Šv. Jonas Kentietis)
 
24 T 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–69
Kūčių vakaro šv. Mišios
 
25 K KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties šv. Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto šv. Mišios
Kalėdų dienos šv. Mišios
I savaitės
26 Pn Šv. Steponas
Apd 6, 8–10. 7, 54–59; Mt 10, 17–22
 
27 Š Šv. apaštalas Jonas
1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 1–8
 
28

S

Šventoji Šeima
1 Sam 1, 20–22. 24–28; 1 Jn 3, 1–2. 21–24; Lk 2, 41–52
 
29 P

1 Jn 2, 3–11; Lk 2, 22–35
Šv. Tomas Beketas

 
30 A

1 Jn 2, 12–17; Lk 2, 36–40

 
31

T

1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18
Šv. Silvestras I

 

 
atnaujinta 2003 -1 1- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt