į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2003 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2003 m. spalis
 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

SPALIS 2003
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E1

– senieji liturginiai skaitiniai su psalmėmis; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T Neh 2, 1–8; Lk 9, 57–62
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė
II savaitės

2

K Šv. Angelai Sargai
Iš 23, 20–23; Mt 18, 1–5. 10
 

3

Pn Bar 1, 15–22; Lk 10, 13–16  
4 Š Bar 4, 5–12. 27–29; Lk 10, 17–24
Šv. Pranciškus Asyžietis
 
5 S XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Pr 2, 18–24; Žyd 2, 9–11; Mk 10, 2–16
III savaitės
6 P Jon 1, 1–2, 1. 11; Lk 10, 25–37
Šv. Brunonas
 
7 A Jon 3, 1–10; Lk 10, 38–42
Rožinio Švč. M. Marija
 
8 T

Jon 4, 1–11; Lk 11, 1–4
Šv. Dionizas / Šv. Jonas Leonardis

 
9 K Mal 3, 13–20; Lk 11, 5–13  
10 Pn Jl 1, 13–15; 2, 1–2; Lk 11, 15–26  
11 Š Jl 4, 12–21; Lk 11, 27–28  
12

S

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 7, 7–11; Žyd 4, 12–13; Mk 10, 17–30
IV savaitės
13 P Rom 1, 1–7; Lk 11, 29–32  
14 A Rom 1, 16–25; Lk 11, 37–41
Šv. Kalikstas I
 
15 T Rom 2, 1–11; Lk 11, 42–46
Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė)
 
16 K Rom 3, 21–30; Lk 11, 47–54
Šv. Jadvyga / Šv. Margarita M. Alakok
 
17 Pn Rom 4, 1–8; Lk 12, 1–7
Šv. Ignotas Antiochietis
 
18 Š Šv. Lukas
2 Tim 4, 10–17; Lk 10, 1–9
I savaitės
19

S

XXIX EILINIS SEKMADIENIS
Iz 53, 10–11; Žyd 4, 14–16; Mk 10, 35–45
I savaitės
20 P Rom 4, 20–25; Lk 12, 13–21  
21 A Rom 5, 12. 15. 17–21; Lk 12, 35–38  
22 T Rom 6, 12–18; Lk 12, 39–48  
23 K Rom 6, 19–23; Lk 12, 49–53
Šv. Jonas Kapestranas
 
24 Pn Rom 7, 18–25; Lk 12, 54–59
Šv. Antanas Marija Klaretas
 
25 Š Rom 8, 1–11; Lk 13, 1–9  
26

S

XXX EILINIS SEKMADIENIS
Jer 31, 7–9; Žyd 5, 1–6; Mk 10, 46–52
II savaitės
27 P Rom 8, 12–17; Lk 13, 10–17  
28 A Šv. Simonas ir Judas (Tadas)
Ef 2, 19–22; Lk 6, 12–19
I savaitės
29 T Rom 8, 26–30; Lk 13, 22–30 II savaitės
30 K Rom 8, 31–39; Lk 13, 31–35  
31 Pn Rom 9, 1–5; Lk 14, 1–6  

PAAIŠKINIMAI

Šv. Vincentas Kursyvu nurodyti laisvi minėjimai, t.y. šventieji, kuriuos neprivaloma minėti. Gavėnios metu šventieji paprastai neminimi, togėl jų vardai pažymėti skliausteliuose.
Šv. Antanas Paprastu šriftu nurodyti privalomi minėjimai. Skaitiniai paprastai imami šiokiadienio.
Šv. Motiejus Patamsintu šriftu paženklintos šventės. Jų metu visuomet skaitomi specialūs skaitiniai.
ŠV. JUOZAPAS Didžiosiomis neparyškintomis raidėmis nurodytos iškilmės, švenčiamos ne sekmadieniais.
II EILINIS SEKM. Didžiosiomis patamsintomis raidėmis išskirti sekmadieniai ir svarbiausios metų iškilmės. Iškilmėse ir sekmadieniais prieš Evangeliją būna du skaitiniai.
Šventojo Rašto nuorodose pirmasis skaičius reiškia knygos skyrių, kiti – eilutes. raidės (a, b, c) nurodo, kad imama atitinkama tos eilutės frazė. Taškas dedamas, kai eilutės imamos ne visos. Pvz.: Pr 2, 4b-9. 15: Pradžios knygos 2 sk. nuo 4 eil. antros frazės iki 9 eil. ir dar 15 eil.; Jn 2, 29-3, 6: Jono evangelijos nuo 2 sk. 29 eil. iki 3 sk. 6 eil.
 
atnaujinta 2003 -1 1- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt