į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2003 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2003 m. rugpjūtis
 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

RUGPJŪTIS 2003
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E1

– senieji liturginiai skaitiniai su psalmėmis; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Kun 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34-37; Mt 13, 54-58
Šv. Alfonsas Marija Liguoris
I savaitės

2

Š Kun 25, 8-17; Mt 14, 1-12
Šv. Euzebijus Vercelietis
*

3

S

XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Iš 16, 2-4. 12-15; Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35
II savaitės
4 P Sk 11, 4-15; Mt 14, 13-21
Šv. Jonas Marija Vianėjus
*
5 A Sk 12, 1-13; Mt 14, 22-36
Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimas
*
6 T Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9-10. 13-14; Mt 9, 2-10
I savaitės
sekmadienio
7 K Sk 20, 1-13; Mt 16, 13-23
Šv. Sikstas II ir jo draugai / Šv. Kajetonas
II savaitės
8 Pn Įst 4, 32-40; Mt 16, 24-28
Šv. Domininkas
*
9 Š Šv. Teresė Benedikta nuo Kryžiaus
Rom 8, 31-39; Mt 10, 28-33
*
10

S

XIX EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 4-8; Ef 4, 30 - 5, 2; Jn 6, 41-52
III savaitės
11 P Įst 10, 12-22; Mt 17, 22-27
Šv. Klara
*
12 A Įst 31, 1-8; Mt 18, 1-5. 10. 12-14 *
13 T Įst 34, 1-12; Mt 18, 15-20
Šv. Poncijonas ir Ipolitas
*
14 K Joz 4, 7-10. 11, 13-17; Mt 18, 21 - 19, 1
Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė
*
15 Pn Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10; 1 Kor 15, 20-27; Lk 1, 39-56
I savaitės
sekmadienio
16 Š Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15
Šv. Steponas
III savaitės
17

S

XX EILINIS SEKMADIENIS
Pat 9, 1-6; Ef 5, 15-20; Jn 6, 51-58
IV savaitės
18 P Ts 2, 11-19; Mt 19, 16-22 *
19 A Ts 6, 11-24; Mt 19, 23-30
Šv. Jonas Eudas
*
20 T Ts 9, 6-15; Mt 20, 1-16
Šv. Bernardas
*
21 K Ts 11, 29-39; Mt 22, 1-14
Šv. Pijus X
*
22 Pn Rut 1, 1. 3-6. 14-16. 22; Mt 22, 34-40
Šv. M. Marija Karalienė
*
23 Š Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17; Mt 23, 1-12
Šv. Rožė Limietė
*
24

S

XXI EILINIS SEKMADIENIS
Joz 24, 1-2. 15-18; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69
I svaitės
25 P 1 Tes 1, 1-5. 8-10; Mt 23, 13-22 *
26 A 1 Tes 2, 1-8; Mt 23, 23-26
*
27 T 1 Tes 2, 9-13; Mt 23, 27-32
Šv. Monika
*
28 K 1 Tes 3, 7-13; Mt 24, 42-51
Šv. Augustinas
*
29 Pn 1 Tes 4, 1-8; Mk 6, 17-29
Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas
*
30 Š 1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30 *
31

S

XXII EILINIS SEKMADIENIS
Įst 4, 1-2. 6-8; Jok 1, 17-18. 21-22. 27; Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23
II savaitės

 
atnaujinta 2003 -1 1- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt