į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2003 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2003 m. birželis
 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

BIRŽELIS 2003
Velykų laikas – eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E1

– senieji liturginiai skaitiniai su psalmėmis; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1-11; Ef 1, 17-23; (Ef 4, 1-13); Mk 16, 15-20

I savaitės

2

P

Apd 19, 1-8; Jn 16, 29-33
Šv. Marcelinas ir Patras

III savaitės

3

A Apd 20, 17-27; Jn 17, 1-11
Šv. Karolis Luanga ir jo draugai
*
4 T Apd 20, 28-38; Jn 17, 11-19 *
5 K Apd 22, 30; 23, 6-11; Jn 17, 20-26
Šv. Bonifacas
*
6 Pn

Apd 25, 13-21; Jn 21, 15-19
Šv. Norbertas

*
7

Š

Rytą: Apd 28, 16-20. 30-31; Jn 21, 20-25
Sekminių vigilijos Mišios Pr 11, 1-9; Rom 8, 22-27; Jn 7, 37-39

*
8 S

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23

I savaitės
9 P 2 Kor 1, 1-7; Mt 5, 1-12
Šv. Efremas
II savaitės
10 A 2 Kor 1, 18-22; Mt 5, 13-16 *
11 T Šv. Barnabas
Apd 11, 21-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13
*
12 K 2 Kor 3, 15-4, 1. 3-6; Mt 5, 20-26 *
13 Pn 2 Kor 4, 7-15; Mt 5, 27-32
Šv. Antanas Paduvietis
*
14

Š

2 Kor 5, 14-21; Mt 5, 33-37 *
15 S ŠVČ. TREJYBĖ
Įst 4, 32-34. 39-40; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20
I savaitės
16 P 2 Kor 6, 1-10; Mt 5, 38-42 III savaitės
17 A 2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48 *
18 T 2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18 *
19 K 2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15
Šv. Romualdas
*
20 Pn 2 Kor 11, 18. 21-30; Mt 6, 19-23 *
21

Š

2 Kor 12, 1-10; Mt 6, 24-34
Šv. Aloyzas Gonzaga
*
22 S

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Iš 24, 3-8; Žyd 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26

I savaitės
23 P Rytą: Pr 12, 1-9; Mt 7, 1-5
Šv. Jono Krikštytojo gimino dienos išvakarių Mišios: Jer 1, 4-10; 1 Pt 1, 8-12; Lk 1, 5-14
IV savaitės
24 A ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1-6; Apd 13, 22-26; Lk 1, 57-66. 80
I savaitės
25 T Pr 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20 IV savaitės
26 K Pr 16, 1-12. 15-16; Mt 7, 21-29
*
27 Pn ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Oz 11, 1. 3-4. 8-9; Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37
I savaitės
28

Š

Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9-11; Lk 2, 41-51
IV savaitės
29 S XIII EILINIS SEKMADIENIS
ŠV. PETRAS IR PAULIUS

Apd 12, 1-11; 2 Tim 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19
I savaitės
30 P Pr 18, 16-33; Mt 8, 18-22
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
*

 
atnaujinta 2003 -1 1- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt