į pradžią
 
« į pradžią « Dievo žodis « 2003 m. Dienos liturginiai skaitiniai
Dienos liturginiai skaitiniai. 2003 m. vasaris
 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

VASARIS 2003
Sekmadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E1

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š

Žyd 11,1-2. 8-19; Mk 4,35-41

III savaitės

2

S

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (Grabnyčios)
Mal 3,1-4; Žyd 2,14-18; Lk 2,22-32 (33-40)

IV savaitės

3

P

Šv. Blažiejus / Šv. Ansgaras
Žyd 11,32-40; Mk 5,1-20

*
4 A Žyd 12,1-4; Mk 5,21-43 *
5 T Šv. Agota
Žyd 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6
*
6 K Šv. Paulius Mikis
Žyd 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13
*
7 Pn Žyd 13,1-8; Mk 6,14-29 *
8 Š

Šv. Jeronimas
Žyd 13,15-17.20-21; Mk 6,30-34

*
9 S

V EILINIS SEKMADIENIS
Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

I savaitės
10 P Šv. Scholastika
1 Jn 5,5-13; Lk 5,12-16
*
11 A

Švč. M. Marijos apsireiškimas Lurde
Pr 1,20-2,4a; Mk 7,1-13

*
12 T Pr 2,4b-9.15-17; Mk 7,14-23 *
13 K Pr 2,18-25; Mk 7,24-30
*
14 Pn

Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai
Apd 13,46-49; Lk 10,1-9

*
15 Š Pr 3,9-24; Mk 8,1-10 *
16 S

VI EILINIS SEKMADIENIS
Kun 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

II savaitės
17 P Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai
Pr 4,1-15.25; Mk 8,11-13
*
18 A Pr 6,5-8; 7,1-5.10; Mk 8,14-21 *
19 T Pr 8,6-13.20-22; Mk 8,22-26
*
20 K Pr 9,1-13; Mk 8,27-33 *
21 Pn Šv. Petras Damijanis
Pr 11,1-9; Mk 8,34-9,1
*
22 Š Šv. apaštalo Petro Sostas
1 Pt 5,1-4; Mt 16,13-19
*
23 S

VII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,1-12

III savaitės
24 P Sir 1,1-4.6.8-10; Mk 9,14-29 *
25 A Sir 2,1-11; Mk 9,30-37 *
26 T Sir 4,11-19; Mk 9,38-40
*
27 K

Sir 5,1-8; Mk 9,41-50

*
28 P Sir 6,5-17; Mk 10,1-12 *
 
atnaujinta 2003 -1 1- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt