į pradžią
 
« į pradžią « Aktualijos
Naujienos
 

 Jo Šventenybės Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos (2006 m. sausio 1 d.) proga
 Benediktas XVI paminėjo cunamio aukas ir ragino saugoti žmogaus gyvybę
 Šventojo Stepono dieną popiežius priminė persekiojamą Bažnyčią
 Popiežiaus Benedikto XVI kalba prieš kalėdinį palaiminimą Urbi et Orbi (Iš Vatikano radijo)
 Popiežius Benediktas XVI. Jėzus – mūsų gyvenimo žvaigždė
 Popiežiaus metų apžvalga
 Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalėdinis sveikinimas
 Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS žodis Kalėdų proga
 Kaišiadorių vyskupo Juozo MATULAIČIO žodis - sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Kalėdų proga (2005 m.)
 Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO kalėdinis laiškas tikintiesiems ir kunigams
 Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas tikintiesiems (2005 12 25)
 Benediktas XVI pozityviai vertino Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės Prancūzijoje
 Advento metu popiežius pageidavo „daugiau tylos“
 Advento Mišiose popiežius ragino puoselėti naująjį humanizmą
 Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalėdiniai apsilankymai ir susitikimai Vilniaus arkivyskupijoje
 Kaišiadorių vyskupo ir kunigų viešnagė Vokietijoje (2005 12 14–19)
 Popiežius ragina tęsti katalikų ir ortodoksų dialogą
 Dievas visada arti savo kūrinių
 Popiežius kritikuoja advento pavertimą komercija
 Benediktas XVI padėjo rožių prie Marijos kolonos Romoje
 Saugotis klaidingo laisvės supratimo
 Popiežius: tęsti Vatikano II Susirinkimo pradėtą atsinaujinimą
 Kardinolas Kasperis: popiežius kitais metais vyks į Stambulą
 Popiežius: daugiau jautrumo bažnytinei muzikai
 Popiežius kritikavo religijos laisvės suvaržymus
 Popiežius Jonas Paulius II yra pavyzdys vyskupams
 Teologija nėra teologų privatus reikalas
 Dekretas, kuriuo Šventasis Tėvas suteikia specialius visuotinius atlaidus 2005 m. gruodžio 8 d. Vatikano II Susirinkimo užbaigimo 40-ųjų metinių proga
 Lietuvos Caritas kreipimasis dėl adventinės akcijos „Gerumas mus vienija“
 Katalikiškojo auklėjimo kongregacija. Instrukcija dėl asmenų su homoseksualiais polinkiais pašaukimo atpažinimo kriterijų svarstant jų priėmimą į seminarijas ir leidimą priimti šventimus (2005 11 04)
 Žinia Pasaulinės AIDS dienos proga
 Lietuvos vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimas dėl apskaitos tvarkos
 Vilkaviškio vyskupo laiškas Adventui, pradedant pasiruošimą IV vyskupijos Eucharistiniam kongresui
 Popiežius oficialiai pradėjo liturginius metus
 Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2005 11 24)
 Kaune vyko tarptautinė konferencija „Lietuvos kryždirbystė pasauliniame kontekste“
 Lietuvos Caritas Kreipimasis dėl pagalbos prekybos moterimis aukoms (2005 11 16)
 Jo Eminencijos kardinolo A. J. BAČKIO atsakymai į ELTOS klausimus (2005 11 22)
 Popiežius už dialogą su netikinčiaisiais gyvybės klausimais
 Filmo apie popiežių Joną Paulių II premjera Vatikane
 Katalikų ir ortodoksų teologų komisija vėl imasi darbo
 Popiežius: Čekijos politikų prieštaros Bažnyčios atžvilgiu nepagrįstos
 Renginiai vyskupijose, skirti Lapkričio 23-ajai, abortų įteisinimo Lietuvoje dienai
 Popiežius priėmė Izraelio prezidentą
 Arkivyskupas Dziwiszas: Jono Pauliaus II šūkis buvo susijęs ir su Kristumi
 „Civilta Cattolica“: Biblija ir gamtos mokslai – ne priešybė
 Trys nauji palaimintieji
 Popiežius pabrėžė pasauliečių vaidmenį visuomenėje
 Popiežius ragina gerbti visuotinį moralės įstatymą
 VDU Lietuvai paruošė pirmuosius teologijos mokslo daktarus


Naujienos:
 Vatikano     Respublikinės svarbos     Vyskupijų     Apibrėžtai auditorijai

 
atnaujinta 2001 -0 7- į viršų
  © 1998-2001 Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt