V i s u o t i n i o   V a t i k a n o   I I   S u s i r i n k i m o   d o k u m e n t a iT U R I N Y S


Leidėjų pratarmė
Sutrumpinimai ir ženklai

KONSTITUCIJOS

DEKRETAI

DEKLARACIJOS

Dokumentų pavadinimų sutrumpinimų rodyklė
Šventojo Rašto citatų rodyklė
Šaltinių rodyklė
Dalykinė rodyklė

Vatikano II Susirinkimo dokumentai kitomis kalbomis

PAIEŠKA PAGAL PARAGRAFUS

 

 

©  Vertimas į lietuvių kalbą, Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2000
Tekstą internetui parengė Katalikų interneto tarnyba pagal leidinį:
Visuotinis Vatikano II Susirinkimas. Konstitucijos. Dekretai. Deklaracijos. – Vilnius, AIDAI, 2000.

Kiti Katalikų Bažnyčios dokumentai lietuvių kalba: www.lcn.lt/b_dokumentai