P o p i e ž i a u s   J o n o   P a u l i a u s   I I   k a l b o s   L i e t u v o j e


POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II KELIONĖS
PROGRAMA

Lietuva, 1993 m. rugsėjo 4 – 8 d.Rugsėjo 4 d. (šeštadienis)

VILNIUS

15.00 Atvykimo ceremonija Vilniaus oro uoste
16.10 Susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje
17.40 Susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu Prezidentūroje
21.30 Rožinis Aušros Vartų šventovėje


Rugsėjo 5 d. (sekmadienis)

VILNIUS

8.30 Ekumeninis susitikimas Apaštalinėje Nunciatūroje
9.15 Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapų aplankymas Antakalnio kapinėse
10.30 Šv. Mišios Vingio parke
Tema: „Krikštas. Krikšto pažadų atnaujinimas“
17.00 Susitikimas su diplomatiniu korpusu Apaštalinėje Nunciatūroje
18.00 Susitikimas su kultūros ir mokslo darbuotojais Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje
19.00 Šventosios Dvasios Bažnyčios aplankymas ir susitikimas su lenkų bendruomenės atstovais
20.10 Vakarienė Vilniaus arkivyskupijos rūmuose


Rugsėjo 6 d. (pirmadienis)

KAUNAS

10.00 Šv. Mišios Santakoje
Tema: „Liudykime savo krikštą“
12.30 Pietūs ir susitikimas su Lietuvos Vyskupų Konferencija Kauno arkivyskupijos rūmuose
15.45 Privatus vizitas Kauno Arkikatedroje Bazilikoje
16.20 Susitikimas su jaunimu Dariaus ir Girėno sporto centro stadione


Rugsėjo 7 d. (antradienis)

ŠIAULIAI

10.30 Šv. Mišios prie Kryžių kalno
Tema: „Kankiniai. Tremtiniai. Lietuva - Kryžių šalis“

ŠILUVA

17.20 Privati malda Šiluvos koplyčioje
17.45 Žodžio liturgija Šiluvos bažnyčioje
Tema: „Krikščioniška šeima“


Rugsėjo 8 d. (trečiadienis)

VILNIUS

8.30 Išvykimo ceremonija Vilniaus oro uoste
 

© Katalikų interneto tarnyba, 1999
Tekstas parengtas pagal LIUDYKIME KRISTŲ: popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos Lietuvoje 1999 m. rugsėjo 4-8 d. - Vilnius, Katalikų pasaulis, 1994.