Lietuvos vyskupų konferencijos ir

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos

MEMORANDUMAS

Kaunas
2006 m. vasario 8 d.


Lietuvos vyskupų konferencijos ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, pripažindamos
   –  krikščioniškąsias Europos universitetų ištakas,
   –  autonomiją ir akademinę laisvę kaip šimtmečiais įtvirtintą universitetų tapatumą,
   –  globalizacijos procesų pavojų tautiniam ir kultūriniam identitetui,
sutaria, kad
   –  išsilavinimas yra visuotinė vertybė, lemianti valstybės ateitį, todėl būtina sudaryti sąlygas kiekvienam visuomenės nariui tobulėti kaip asmenybei nepriklausomai nuo turtinės ar socialinės padėties, tautybės ar religijos;
   –  universitetinės studijos – tai ne tik profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas, bet ir visapusiškai harmoningos asmenybės, suvokiančios savo atsakomybę tautai ir valstybei, ugdymas;
   –  akademinės sielovados, kaip vienos iš asmenybės ugdymo formų, plėtra, naujo jos turinio paieška yra bendra Bažnyčios ir Universitetų atsakomybė.
   Lietuvos vyskupai ir universitetų rektoriai pasirengę bendromis pastangomis siekti šio memorandumo nuostatų įgyvendinimo.

 

Lietuvos vyskupų konferencijos
pirmininkas
Kauno Arkivyskupas Metropolitas
Sigitas Tamkevičius
  Lietuvos universitetų rektorių konferencijos
prezidentas,
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
Vytautas Kaminskas